Vår vision: Sveriges främsta strålbyggare

För oss är det viktigt att utvecklas tillsammans med våra intressenter och samhället i stort. Vi vill lämna någonting efter oss som kommande generationer kan känna sig stolta över, och som de kan förvalta vidare. Därför är det givet för oss att jobba långsiktigt och hållbart.

Kvalitet

Kvalitet är mer än bara certifieringar, vi på Sjölins Smide strävar hela tiden efter att bli ännu bättre på det vi gör, vilket är det som driver oss. Men självklart uppfyller vi de krav som ställs på branschen.

Här nedan kan du läsa mer om våra certifieringar

FR2000
Verksamhetsledning (FR2000) är ett ledningssystem som integreras i hela organisationen, från offert till avslutad affär. Det ställer krav på kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Grundläggande värderingar i FR2000:

  • Nöjd kund
  • Affärsmässighet
  • Kompetenta och motiverade medarbetare

Certifiering av bärverk enligt EN-1090-1
Den harmoniserade standarden SS-EN-1090-1 omfattar bärande delar av stål och aluminium. Prestandadeklaration och CE-märkning är obligatoriskt för dessa produkter sedan den 1 juli 2014. Det är tillverkarens ansvar att deklarera och märka produkterna.

SS-EN-1090-1 gäller för bärverksdelar i stål och aluminium som tillverkas i verkstad. Produkterna måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta när de säljs. Tillverkaren måste vara certifierad mot standarden för att kunna deklarera och märka produkterna.

För att beakta alla aspekter som har direkt och indirekt inverkan på svetskvaliteten skall svetsverkstaden införa ett kvalitetssäkringssystem. Standarden för detta är ISO 3834. Flera produktstandarder där svetsning ingår refererar till ISO 3834, däribland EN 1090. ISO 3834 har tre kvalitetsnivåer:

  • ISO 3834-2 Omfattande kvalitetskrav
  • ISO 3834-3 Normala kvalitetskrav
  • ISO 3834-4 Enkla kvalitetskrav

Våra certifikat

Certifikat EN 1090-2:2018 Montering gällande uppförande av stålkonstruktioner
Certifikat ISO 3834-2_2021 Tillverkning av bärverksdelar och byggsatser av stål
1505-CRP-CS1058 Bärverksdelar och byggsatser av stål samt ingjutningsgods
556229-1004 Tillverkning av stålstruktur

Hållbarhet

I dagens globala samhälle är det mer angeläget än någonsin att arbeta för en hållbar framtid. Vi på Sjölins Smide inser att vårt arbete inom stålkonstruktioner har en betydande påverkan på miljön och samhället som helhet. Därför är det vår plikt och passion att minimera vårt miljömässiga fotavtryck och samtidigt främja socialt ansvarstagande.

Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö som är säker och inkluderande. Vi värnar om våra anställdas välbefinnande och investerar i deras utbildning och utveckling. Dessutom är vi stolta över att stödja lokalsamhället genom olika samarbeten och sponsring.

Hos Sjölins Smide är hållbarhet en integrerad del av vår verksamhet och vårt långsiktiga mål är att vara en ledande aktör inom hållbara stålkonstruktioner. Genom att kombinera teknisk kompetens, innovativt tänkande och ett starkt hållbarhetsfokus, strävar vi efter att skapa en bättre och mer hållbar framtid för kommande generationer.

Trust brand

Sjölins Smide har påbörjat resan mot hållbarhetsrapportering genom att göra en grundläggande kartläggning över hela vår affärskedja. Vi har tittat på risker inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Genom detta arbete har vi upptäckt var våra främsta risker i affärskedjan finns och tagit fram en åtgärdsplan att jobba vidare med. Arbetet har gjorts i samarbete med Trustbrand som kontrollerat att vi verkligen tar upp och skapar åtgärdsplaner för våra främsta risker.
Hållbarhetsrapport.image
Läs hållbarhetsrapporten
Trustbrandcertifikat
Trustbrand.logo