Grundat 1883 i Hudiksvall

Vår historia

Sjölins Smide grundades år 1883 av Pär Sjölin. Utbildad på Kungliga Veterinärinstitutet vid Stockholms Hofbeslagsskola hade Pär planer på att starta ett hovslageri och smidesverkstad i Hudiksvall. Pär skickade in en ansökan till Magistraten i Gefleborgs län och fick den bifallen. Sjölins smide var grundat och det första dokumenterade aktiebrevet som finns är daterat till år 1883. Verksamheten utvecklades i takt med samhället och under början av 1900-talet tillkom Sjölins El, Sjölins Rör och VVS samt Sjölins Gjuteri. Idag finns endast smidesverksamheten kvar.
Efter den stora branden i Sundsvalls stad 1888 levererades stålsmide för återuppbyggnaden av staden. Detta ledde till att man började röra sig utanför hälsingelandskapets gränser. År 1918 tog sonen Arvid Sjölin över företaget efter Pärs bortgång. På den tiden låg Sjölins Hofslageri, Smidesverkstad & Wagnfabrik på den plats där varuhuset Tempo byggdes, vilket senare blev Åhléns och där Monitor ERP System ligger idag.
Grundaren Pär Sjölins son Arvid Sjölin
Företaget var på 1930-talet ett av Hudiksvalls största, och man hade då en mekanisk avdelning, ett gjuteri, en elektrisk avdelning och ett rörmokeri. Under depressionens kärva 1930-tal avled ägaren Arvid Sjölin. Makan, som hade tre barn att försörja, sålde verksamheterna. Respektive verksamhetschef fick då möjlighet att köpa sin avdelning. Edvin Andersson, som var ansvarig för smide och hovslageri köpte den delen av företaget kring 1934 och sedan dess har Sjölins ägts av medarbetare som visat framfötterna, vilket lett till naturliga generationsskiften genom åren. Rörmokeriet blev Rör och Maskin, den elektriska avdelningen blev Elektromontage medan smide och hovslageriet behöll namnet Sjölins Smide. Under hästens tid var smiden till hästfordon, hästskor och beslag till timmerslädar i skogsbruket viktiga. När det började bli mer och mer bilar i samhället blev det kärvare med jobb och man fick ta vad som fanns, som att laga exempelvis sparkar, grindar, båtar och mycket annat. Ett tillskott i kassan gavs när bilarna behövde gen gasaggregat under andra världskriget. När bilen gjorde sitt intåg i landskapet försvann hovslageriet. Den sista hästskon lär ha smitts någon gång på 1950-talet.
I och med att staden växte blev området kring Lillfjärden i centrala Hudiksvall föremål för stadsplanering och utveckling och i början 1960-talet flyttades verksamheten till Mo utanför Hudiksvall där Edvin Andersson hade köpt sig ett ”bonnställe”. Där huserar Sjölins Smide än idag.
Flytten till Mo gav utrymme för att kunna expandera. Idag finns närmare 100 anställda medarbetare i företaget, merparten bosatta i regionen.
År 1972 tog Åke Andersson, son till Edvin Andersson, över företaget och 1978 kom Rune Hed in som delägare.
Under 1980-talet expanderade man söderut, mot Stockholm framförallt. Idag sträcker sig Sjölins Smide över hela Sverige med sin verksamhet. Från Kiruna i norr till Malmö i söder.
År 2001 fick Ulrik Jonasson och Sven-Erik Bogstag möjlighet att gå in som delägare, samtidigt blev Ulrik Jonasson VD för företaget.
År 2011 var det dags för nästa generationsväxling. Rune och Sven-Erik avvecklar sitt ägande. Åke hade redan 2005 gått bort. Sjölins Smide inordnades som ett helägt dotterbolag till Sjölinsgruppen AB.
2019 kompletterar företaget med en konstruktionsavdelning.
Under 2022 köptes MJ Montage i Piteå upp av Sjölins Smide och idag samverkar vi inom samtliga områden.

Sponsring

Att ge tillbaka till samhället är viktigt för oss på Sjölins Smide, och genom att sponsra lokala föreningar inom Hudiksvall med omnejd vill vi skapa bättre förutsättningar för dessa att blomstra.
Vi tror på att vara en aktiv sponsor och att ett lyckat samarbete är vinnande för båda parter. Att bidra till en aktiv fritid för våra medarbetare och deras familjer är en viktig del i vårt sociala ansvarstagande.

Skicka in er ansökan om sponsring via formuläret nedan

  På vilket sätt vill ni att Sjölins Smide sponsrar er?
  Vad är syftet med att Sjölins Smide ska vara er sponsor?
  På vilket sätt får Sjölins Smide en motprestation för att vara er sponsor?
  Vilket ekonomiskt värde motsvarar motprestationen?
  Vilken period avser sponsringen?
  Vilka grundläggande värderingar har ni som förening/du som idrottare?
  Namn och kontaktinformation för ytterligare kommunikation.

  Organisationer och företag vi stödjer

  Handikappidrotten i Hälsingland